Språket

Gissa språket

1

Kan du ordet?

A. Skicka en postförändelse på ett särskilt sätt eller förorda.
B. Typ av soffa eller munsbit som serveras som hors-d’œuvre
C. Bollspel, bil eller havsvik
D. Person vars samhällssyn är ensidigt inriktad på teknisk utveckling.
E. Högslätt och smörgåsbricka
F. Utskuren mönstermall eller slentrianmässigt uttryck.

2

Ordkunskap

A. Annat ord för ’växthus’ som av namnet att döma främst verkar tänkt för apelsinodling.
B. Krakel Spektakel, Kusin Vitamin…vad betyder ordet krakel?
C. Vad är eufemism?
D. Ordet betyder ’rits sv’, ’avbilda’ och kommer från det italienska ordet för ’stampa’ eller ’trampa’.
E. Förr kunde man höra yttranden om ”det täcka könet”. Vad betyder täck?

3

Nördfrågorna

A. I svenskan finns två tonala ordaccenter, akut och grav. Vilken är vilken?
B. Samiska, tornedalsfinskan (meänkieli), romani chib och finska är fyra av fem officiella minoritetsspråk i Sverige. Vilket är det femte?
C. Vilket är det sista ordet i Svenska Akademiens ordlista?
D. Var hoppar du? Vart hoppar du? Vad är skillnaden?
E. Ett kryddskämt fixar väl en språknörd? Vem jobbar mest i kryddskåpet?

4

Ordens ursprung

A. Enköping, Linköping, Nyköping – vilken är den ursprungliga betydelsen för –köping?
B. En obehaglig företeelse som drabbas oss framförallt under vinterhalvåret. Efter latinets ord för inverkan. Vilket ord söker vi?
C. Ordet är av spanskt ursprung med betydelsen ’stor flotta’.
D. Gastronomi, gastrit, gastroskopi, Gastro-, från grekiskan, betyder….
E. Förr fanns en müslisort som hette Eterna. Det är latin men vad betyder det?

5

Blandat

A. Vad kallas läran om tideräkning?
B. Vad betyder det engelska ordet ”xenophobia”?
C. Ordet ”vejpa” fanns med bland nyorden 2015. Vad betyder det?

1. Att skrolla snabbt i sociala medier-flödet.
x. Att röka e-cigaretter.
2.Att spela det populära mobilspelet Vaporize.

6

Vad föreställer bilden?

Vad föreställer bilden och vad har den med språk att göra?

babel1