Ordkunskap

A. Annat ord för ‘växthus’ som av namnet att döma främst verkar tänkt för apelsinodling.
B. Krakel Spektakel, Kusin Vitamin…vad betyder ordet krakel?
C. Vad är eufemism?
D. Ordet betyder ‘rits sv’, ‘avbilda’ och kommer från det italienska ordet för ‘stampa’ eller ‘trampa’.
E. Förr kunde man höra yttranden om “det täcka könet”. Vad betyder täck?

Lämna en kommentar