Nördfrågorna

A. I svenskan finns två tonala ordaccenter, akut och grav. Vilken är vilken?
B. Samiska, tornedalsfinskan (meänkieli), romani chib och finska är fyra av fem officiella minoritetsspråk i Sverige. Vilket är det femte?
C. Vilket är det sista ordet i Svenska Akademiens ordlista?
D. Var hoppar du? Vart hoppar du? Vad är skillnaden?
E. Ett kryddskämt fixar väl en språknörd? Vem jobbar mest i kryddskåpet?

Lämna en kommentar