Vår stjärna

En för oss jordbor välkänd stjärna är ju Solen. Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.

a) Vad består solen till tre fjärdedelar av?

b) Vad kallades solguden i den grekiska mytologin?

Lämna en kommentar