Lantstället

Den 17 september 1977 undertecknades ett avtal som innebar en överenskommelse om fred i Mellanöstern. USA:s president Jimmy Carter ledde förhandlingarna mellan Egyptens president Anwar Sadat och Israels premiärminister Menachem Begin. Avtalet fick namnet beroende på att det förhandlades fram på den amerikanske presidentens lantställe.
Vad heter stället?

Lämna en kommentar