Andra kända fartyg

Här kommer ett gäng båtar som seglat förbi i historien. Kommer du ihåg vad de hette?

A. Columbus hade många fartyg, men vad hette det mest kända, med vilket han for till Amerika?


B. Natten den 25 juli 1956 kolliderade M/S Stockholm med en italiensk atlantångare utanför Nantucket (Massachusetts). Det andra fartyget sjönk och 51 passagerare och 5 besättningsmän omkom. Vad hette det italienska fartyget?


C. Polarforskaren och nobelpristagaren Fridtjof Nansen färdades med henne till Nordpolen 1893. Vad hette fartyget?


D. I visan berättas hur briggen förliser på julaftonen 1872 och hur de skeppsbrutna sjömännen tas omhand av Stranne den äldre, som sedan får veta att hans son Karl är den ende ur besättningen som blev kvar ombord då han stod surrad vid rodret och glömdes bort när besättningen gick i livbåtarna. Vad hette båten som förliste? Vem skrev visan?


E. Scandinavian star brann 1990 och 159 människor omkom. Varifrån avseglade hon och vilken var hennes destination?

Lämna en kommentar