1992

A. Vad heter låten från 1992, här framförd med två cellos?

B. Är du en cellofan? I så fall kommer en låt till. Vad heter låten?

Lämna en kommentar