1966

A. Året är 1966. Sångaren hette Göran Lagerberg. Vad hette bandet?

B. När bandet splittrats fortsatte sångaren sin musikkarriär i andra band, bl.a. ett svenskt s.k. superband. Vad heter bandet?

Lämna en kommentar