1923A. Vad hette denne svenske sångare, skådespelare och revykung? (1 p.)


Titeln och refrängen anspelar på den franske psykologen Émile Coués metod att genom självsuggestion (uttryckt genom frasen “Tous les jours à tous points de vue je vais de mieux en mieux” = varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre) uppnå önskade psykoterapeutiska effekter.

B. Apropå psykologi – vem brukar kallas psykoanalysens fader? (1 p.)

Lämna en kommentar