Myndighetsförkortningar

Vilka myndigheter döljer sig bakom följande fem förkortningar:

  1. ARN
  2. FRA
  3. IVO
  4. SMHI
  5. MSB