Böckerna

A. Vilken bok bar John Lennons mördare Mark David Chapman på när han arresterades?
B. I vilken av Charles Dickens böcker förekommer snåljåpen Ebenezer Scrooge?
C. Vad heter Ernest Hemingways roman om den gamle kubanske fiskaren?
D. “Storebror ser dig” är ett klassiskt citat ur en roman av George Orwell. Vilken?
E. En galen hattmakare, en vit kanin och en larv som röker vattenpipa är några av den här romanens karaktärer.