What goes around comes around

Fråga 9

1

Fråga 1

I detta musikquiz hjälper svaret på en fråga dig att komma på svaret i nästa. Svaret på varje fråga är en artist eller grupp.

Svaret på nästa fråga börjar på samma bokstäver (två eller tre bokstäver) som föregående artist eller grupp slutade på.
På så sätt hänger alla frågorna ihop. Den allra sista frågans svar artist/grupp ska sluta på samma bokstäver som den första frågan. På så sätt sluts cirkeln.

Första frågan:

Vilken är artisten/gruppen?:

2

Fråga 2

Vilken är artisten/gruppen (och glöm inte att svaret ska börja på samma två eller tre bokstäver som förra svaret slutade på):

3

Fråga 3

Vilken är artisten/gruppen?

4

Fråga 4

Vilken är artisten/gruppen?

5

Fråga 5

Vilken är artisten/gruppen?

6

Fråga 6

Vilken är artisten/gruppen?

7

Fråga 7

Vilken är artisten/gruppen?

8

Fråga 8

Vilken är artisten/gruppen?

9

Fråga 9

Vilken är artisten/gruppen?