Korsord i punktskrift för synskadade

Att göra korsord i punktskrift

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) hörde av sig och frågade om vi ville vara med att skapa korsord för synskadade. Vi har ju medverkat i en tidning för synsvaga förut (med extra stora rutor och stor text) men detta uppdraget var något annat. Går det att skapa ett korsord med enbart punktskrift?

Vid närmare eftertanke så borde det ju inte vara så svårt, så länge som man håller sig till traditionella korsord och inte bildkryss. Att skapa en korsordsfläta med frågorna under och fördelade på VÅGRÄTT och LODRÄTT är ju något som vi gör ofta och lämpar sig dessutom väl för transkribering till punktskrift.

Så själva arbetssättet är precis likadant som för vilket korsord som helst – först skapas det symmetriska rutnätet:

Därefter orden, lodrätt och vågrätt:

För konstruktören följer nu den mest kreativa och roliga delen av skapandet – att hitta på småfyndiga och lagom kluriga nycklar till varje ord:

Det är nu dags att översätta texten till punktskrift. Det finns några olika metoder men ett sätt är att använda en punktskriftsmaskin. Den har en tangent för var och en av de sex punkterna. Man skriver en bokstav genom att samtidigt trycka ner tangenterna som finns i den ifrågavarande bokstaven.

Nyckeln (VÅGRÄTT 8) ‘Ta vara på sig’ översätts till:

Även det numrerade rutnätet går utmärkt att översätta till punkter:

Och så här ser de färdiga nycklarna ut:

Vi är glada över att ha fått detta uppdrag av MTM. Här kan du läsa mer om deras uppdrag och arbete.