Blandat

A. Svenska förläggareföreningen instiftade detta pris 1989 och uppkallade det efter en svensk författare. Vilket är priset?
B. Vad kallas en berättelse där karaktärerna är djur som uppför sig som människor?
C. Vad menas med paginering?
D. Alice Munro utmärker sig i en speciell genre, vilken?
E. Vad är en allitteration?